Steril Edilebilir Elcek-Müdahale/Muayene Lambaları


Müdahale ve muayene lambalarında kullanılabilir 134°C'de otoklavda steril edilebilir elcek