Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti olarak vizyon, misyon ve etik değerler doğrultusunda oluşturulan Entegre Yönetim Sistemi ile şirket varlıklarının ve değerlerinin korunmasını, yasal gereklilikler doğrultusunda hareket edilmesini, müşteri memnuniyetinin ve güveninin kazanılmasını, sürekli iyileşmeyi ve yerli üretici olarak yerli sermayenin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda;

 • Tıbbi cihaz sektöründe verdiğimiz hizmetlerde güvenilir ve tercih edilen firma olacağımızı,
 • T.C. Sağlık Bakanlığı 2017/745 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO/IEC 13485:2016 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri gerekliliklerini sağlayıp, uygulanmasını sağlayacağımızı, geliştireceğimiz, etkinliğini sürdüreceğimizi, etkinliğini ve hesap verilebilirliğini sağlayacağımızı,
 • Müşteri odaklı olup, müşteri beklentilerini, teknik ve finansal imkânlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun olarak karşılayacağımızı,
 • Misyon, vizyon anlayışımız doğrultusunda belirlediğimiz hedeflerimizi kalite politikamıza uygun oluşturacağımızı ve gözden geçireceğimizi,
 • Başarının, işini severek yapanların eseri olduğunu tüm paydaşlarımıza hissettireceğimizi,
 • Risk tabanlı süreç yönetimini kavrayarak proaktif çözümlerle süreçlerimizi yürüteceğimizi,
 • Bilgi güvenliğini sağlayarak ve bu kapsamdaki faaliyetler yapacağımızı,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, ürün/ süreçlerimizde tasarım ve geliştirme çalışmaları yapacağımızı,
 • Çevresel kirliliği önlemeyi sosyal sorumluluğumuz olarak göreceğimizi ve bu yönde önleyici yöntemleri uygulayacağımızı,
 • Çevresel boyutlarımızı yasalara uygun şekilde kontrol altına alacağımızı,
 • Çalışanlarımızı çevre ve İSG yönünden bilgilendireceğimizi,
 • İSG risklerimizi proaktif bakış açısıyla belirleyip mevzuatlar doğrultusunda kaynağında yok edeceğimizi / azaltacağımızı veya en düşük seviyeye indireceğimizi,
 • İSG sisteminin iş kazalarını ve meslek hastalığını önleyecek şekilde mevzuatlara, ETC Kalite Politikasına uygun olarak geliştireceğimizi,
 • Acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanacağımızı,
  bu beyanlarımızı çalışanlarımızın benimsenmesini, dış paydaşlarımıza ve halkımıza duyuracağımızı taahhüt ederiz.