Etkin Tıbbi Cihazlar olarak,

  • Sağlık sektörüne hizmet veren kuruluş olarak, doğal kaynakları korumak ve çevresel kirlenmeyi önlemek için yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakları verimli kullanarak, atıkları kaynağında en aza indirmek,
  • Görev bilinciyle, çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirerek ideal noktaya getirmek,
  • Çevresel iyileştirmelerle ilgili kaynakları zamanında temin etmek,
  • Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliği adına, çalışanlarımızı, müşteri ve tedarikçilerimizi çevresel boyutlarımız konusunda bilgilendirip sisteme dâhil etmek,
  • Çevresel amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda politikamızı geliştirmek,
  • Çevre yaklaşımımızı, tüm paydaş ve çalışanlarımıza göstermek ve belli etmek,

Çevre Politikamızdır.

 

ETKİN TIBBİ CİHAZLAR olarak bu doğrultuda hareket edeceğimizi ve çevre politikasının çalışanlar tarafından da benimseneceğini beyan ederim.