Etkin Tıbbi Cihazlar olarak vizyon, misyon ve etik değerler doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile şirket varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesinin yanı sıra; yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, müşteri memnuniyetini ve güvenini kazanmayı, sürekli iyileşmeyi ve yerli üretici olarak yerli sermayenin gelişimi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

  • Bu doğrultuda risk yönetimi konusunda taahhüt ettiklerimiz;
  • Yürürlülükte bulunan ilgili ulusal ve uluslar arası yasa, tüzük, mevzuat ve standartlara uygun hareket etmek ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluk bilinciyle yaklaşmak,
  • Belirlenen risk yönetimi için ihtiyaç duyulan her türlü kaynağı temin etmek,
  • Risk yönetim sürecini sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • ETC bünyesinde gerçekleştirilen tüm süreçlerde risk düzeylerini göz önünde bulundurmak ve kabul edilebilir ve uygulanabilir sınırlara indirgemek amacıyla kaynağında gerekli önlemleri almak,
  • ETC hedefleri doğrultusunda bir risk yönetim sistemi oluşturmak ve uygulamak,
  • Risk yönetimi sürecinde risk temelli düşünceyi teşvik etmek amacıyla risk ölçüm yöntemlerini belirlemek, uygulamaya koymak, düzenli aralıklarla gözden geçirmek ve gerekli düzenleyici faaliyetleri yapmak.