Firmamızın, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRiT) altında Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen ENHANCER projesi kapsamında İstihdam Yaratma Odaklı KOBİ Hibe Programı’na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmış ve firmamız destek almaya hak kazanmıştır.

8 Kasım 2022 tarihinde sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe giren “Dijitalleşme ve Yalın Dönüşüm İçin İstihdam Yaratma” isimli projemiz kapsamında alımı gerçekleşecek olan dijital ekipmanların üretim süreçlerimize entegre edilmesi ve ekibimize katılacak arkadaşlarımızla birlikte verimliliğin artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Avrupa Birliği Resmî web sitesi:  https://www.avrupa.info.tr/tr