logo logo
Telefon: 0232 464 0020
E-posta: etkintibbi@etkintibbi.com
logo logo logo logo logo
Teknoloji Ar &Ge > Radyoloji

Radyoloji

Radyografi veya diğer adıyla röntgen filmi, yaklaşık yüz yıldır kullanılan, en eski ve en çok bilinen tıbbi görüntüleme tekniğidir. Konvansiyonel röntgende, sadece incelenecek bölgeye yöneltilmiş, düşük dozdaki X ışınlarıyla organ veya vücut bölgelerinin fotoğraf filmleri üzerine görüntüleri elde edilir.
Dijital röntgende ise görüntüler filme değil, bilgisayar üzerine kaydedilir, daha düşük dozda X-ışınları kullanılır ve bilgisayar ortamındaki görüntüler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yapılır. Etkin Tıbbi Cihazlar tarafından sunulan dijital röntgen cihazları ile hastalara düşük dozda X ışını verilmekte ve bilgisayar ortamındaki görüntüler üzerinde ayrıntılı değerlendirmeler yapılabilmektedir.
Dijital röntgende ise görüntüler filme değil, bilgisayar üzerine kaydedilir, daha düşük dozda X-ışınları kullanılır ve bilgisayar ortamındaki görüntüler üzerinde ayrıntılı değerlendirme yapılır.

Dijital Görüntülemenin Avantajları:


Flat Panel Dedektör Teknolojisi

Dijital Radyografi Sistemi, Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine dayanır.
Flat-Panel Dedektörler x-ışınlarındaki radyografik bilgiyi görünür bölge ışınlarına çevirerek okurlar. X-ışınlarını görünü bölge ışınlarına çevirmek için CsI veya Gd2O2S sıkıştırılmlış sintilatör ekranlar kullanılır. İndirekt terimi x-ışınları görünür bölge ışınlarına çevrildiği için kullanılır. İndirekt Flat-panel dedektörlerin görüntü okuma figürasyonu şekildeki gibidir.

Flat Paneller birçok bağımsız dedektör elemanından oluşur. Bu elemanların hepsi x-ışını soğurumunda oluşan yükü kaydederler. Tüm dedektör elemanları ışığa duyarlı bölgeye sahiptir ve dedektör elemanındaki küçük bir bölge elektronik bileşenlere ayrılmıştır. X-ışını soğurumundan önce sinyali kaydeden kapasitörler toprağa şöntlenir. Bu işlem x-ışını soğrumu sırasında belli bir bölgede oluşabilecek birikmiş uzay yükünü dağıtmak için dedektör elemanlarını sıfırlamak için yapılır. Işığa duyarlı bölgeler fotoiletkendir ve x-ışını soğurumu sırasında bu bölgelerde elektronlar üretilir. X-ışını soğurumu sırasında her dedektör elemanında yük birikimi olur ve bu yükler kapasitörlerde depolanır. X-ışını soğurumundan sonra okuma işlemi şekildeki düzenekle gerçekleştirilir.

Transistör üç temel bileşene sahip basit bir elektronik anahtardır. Bu bileşenler taban, kapı ve kaynak olarak adlandırılır. Tüm devre elemanında bu anahtar mevcuttur. Kaynak yük toplayan kapasitöre, taban dikey bağlantı elemanına ve kapı yatay bağlantı elemanına bağlanmıştır. Kapıya gelen negatif voltaj anahtarı kapatır ve kaynaktan taban a iletim olmaz. Kapıya (+) voltaj geldiğinde ise anahtar açılır ve kapasitörde depolanan sinyal okunur. Flat-panel dedektörler bu şekilde bir çok transistörden oluştuğu için TFT(Thin Film Transistör) olarak da adlandırılır.

Okuma prosedürü şu şekilde işler. X-ışını soğrumu sırasında tüm kapılar (-) voltajdadır ve anahtar kapalıdır. Bu yüzden yük kapasitörde birikir. Okuma sıraında tüm kapılara ardışık olarak (+) voltaj uygulanır ve bir satır boyuncaki tüm dedektör elemanlarlında anahtar açık konumdadır.

Çoklayıcı bir anahtardan oluşan bir devre elemanıdır. Çoklayıcı okuma sırasında ardışık olarak dikey bağlantı elemanlarıyla bağlı hale getirilir. Ve bir taraftan da sayısallaştırıcı elektronik elemana bağlıdır. Bir satırdaki dedektör elemanları açık durumdayken çoklayıcıdaki anahtarlar sırayla bağlı duruma getirilir ve tüm dedektör elemanlarındaki sinyaller ayrı ayrı okunmuş olur. Okunan bu sinyaller sayısallaştırıcıda sayısal sinyallere çevrilirler. Bu düzenek dedektör elemanlarındaki sinyallerin karışmadan okunmasını sağlar. Bu yüzden TFT lerde elektron taşıma veriminin iyi olması yeterlidir(~%98) Bu özellik fabrika üretimi aşamasında kolaylık ve ekonomik verim sağlar.