logo logo
Telefon: 0232 464 0020
E-posta: etkintibbi@etkintibbi.com
logo logo logo logo logo
Hizmetler > Kalibrasyon

Kalibrasyon

Metroloji : Ölçüm bilimi ve uygulamasıdır. Ölçüm belirsizliği ve uygulama alanına bakılmaksızın, ölçüm ile ilgili bütün (test,deney,muayene,validasyon,kalibrasyon, doğrulama) teorik ve uygulamaya yönelik tüm unsurları ifade eder.
Bilimsel metroloji: Birincil seviyede ölçüm standartlarının belirlenmesi, düzenlenmesi,geliştirilmesi ve muhafazasının sağlanmasını ifade eder.
Endüstriyel Metroloji : Sanayide, üretimde ve testlerde kullanılan ölçüm cihazlarının, insanların hayat kalitesini korumak ve akademik araştırmalarda kullanılmak için yeterli seviyede çalışmalarını güvence altına alınmasının sağlanmasını ifade eder.
Yasal Metroloji : Yasal metroloji, ekonomik işlemlerin şeffaflığını etkileyen, özellikle ölçüm cihazlarının yasal olarak doğrulanma zorunluluğunun bulunduğu durumlardaki ölçümlerle sağlanmasını ifade eder.
Test-Deney : Bir tıbbi cihazın, üretici tarafından uluslar arası standartlar dikkate alınarak belirlenmiş olan çalışma aralığında faaliyet gösterdiğini kontrol etmek amacıyla gerçekleştirilen, performans testleri ve güvenlik kontrolleri süreçlerini ifade eder.
Kalibrasyon : Belirli koşullarda, ilk aşamada ölçüm standartları tarafından sağlanan büyüklük değerleri ve ölçüm belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değerleri ve ilgili ölçüm belirsizlikleri arasında bir ilişkinin oluşturulduğu , ikinci aşamada ise bu bilginin ölçüm sonucunun göstergeden elde edilmesinde kullanıldığı işlemler dizisini ifade eder.
Muayene : Bir donanımın, beklenen ve/veya planlanan faaliyetlerini gerektirdiği gibi yerine getirip getirmediğinin değerlendirildiği,planlı işlemleri ifade eder. Kalibrasyon neden yapılmalı ?

Etkin Tıbbi Cihazlar olarak ; biyomedikal teknoloji ürünlerine, referans değerler baz alınarak ulusal ve uluslar arası standartlara bağlı kalmak koşuluyla, alanında uzman kadromuz ile Ege bölgede 5 yılı aşkın süredir metroloji hizmeti vermekteyiz. Laboratuarımız Türkak TS EN ISO / IEC 17025 (Deney ve Kalibrasyon Laboratuarının Yeterliliği için Genel Şartlar ) belgesine sahip akredite bir kuruluştur. Ayrıca Radyasyon cihazlarının muayenesinde TS EN ISO/ IEC 17020 ( Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların çalıştırılmaları için Genel Kriterler ) standardına uygun dokümantasyon ile ölçüm yapmaktayız. Biyomedikal metroloji hizmetlerinin izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için her testin sonucu, şüphe ve yoruma açık olmayacak şekilde değerlendirilip laboratuar müdürümüz tarafından nihai sonuç tanımlanır.