logo logo
Telefon: 0232 464 0020
E-posta: etkintibbi@etkintibbi.com
logo logo logo logo logo

Intellicuff Cihazı

 

Otomatik Kaf Basıncı Kontrolörü

Kullanım Amacı: Optimal kaf basıncının ve hasta güvenliğinin sağlanması

IntelliCuff® basınç kontrolörü, kaflı endotrakeal tüp veya trakeostomi yoluyla yetişkin, pediyatrik ve neonatal hastaların mekanik ventilasyonu sırasında kaf basıncını sürekli olarak ölçer ve otomatik olarak ayarlar.
IntelliCuff optimal kaf basıncı sağlayarak, ventilatör ilişkili pnömoni1,2 (VİP) ve trake yaralanmaları riskini azaltmaya yardımcı olur. Size sağlayacağı faydalar:

Kaf Basıncı optimal düzeyin üzerinde olursa kaf temas ettiği dokuya basınç uygulayarak trakeal yaralanmalara sebebiyet verir.
Kaf Basıncı optimal düzeyin altında olursa havayolunda kaçak oluşturur bu durum hem hipo ventilasyona hem de sekresyonların trakeden aşağı kaymasıyla Ventilatör ilişkili pnömoniye (VIP) neden olur.
Özetle Kaf basıncının normalden düşük veya yüksek olması hastanın sağlığını tehlikeye atan bir durumdur.
İntellicuff Basınç kontrolörünün bir başka kullanım alanı da kaf jimlastiği(kaf masajı) yapmasıdır. Tek bir düğmeye basmak suretiyle kafı söndürür ve kafın bası yaptığı dokuyu rahatlatır sonrasında yine tek bir düğmeye basmak suretiyle tekrar şişirir. El değmeden yapılan bu işlem manuel yapılana göre hem daha az bir iş yükü getirir hem de enfeksiyon riskini minimal seviye ye çeker. Yoğun bakımlarda tercihen günde 3 kere kaf masajı(kaf jimlastiği) yapılmaktadır. Kaf masajı yapılmadan önce mutlaka aspirasyon yapılmalıdır.
Son olarak, IntelliCuff, komut verildiğinde kafı söndürür ve güvenli ekstübasyon sağlar. Mevcut ve hedef basınç sıfıra ulaştığında hasta ekstübe edilebilir.

Kullanım Alanları:

IntelliCuff’ı gerek hızla değişen havayolu basıncında yapılan ventilasyon sırasında, gerekse de N2O narkozu veya laparoskopik abdominal cerrahi için ameliyathanede kullanın; sürekli olarak optimize ve kontrol edilen kaf basıncı ventilasyon tedavisini destekler ve hastalarınızı VİP ve trake yaralanmalarından korur.
Yoğun Bakım da ventilatöre bağlı hastalar da kullanılabildiği gibi uzun süren ameliyatlar için Ameliyathanede de kullanılabilir.

İntellicuff tanıtımı için Hamilton Medical tarafından yayınlanan video: https://www.youtube.com/watch?v=lA7-m7ohe3w

Kataloglar
Katalog 1' e ulaşmak için tıklayınız.
Katalog 2' e ulaşmak için tıklayınız.
Katalog 3' e ulaşmak için tıklayınız.