logo logo
Telefon: 0232 464 0020
E-posta: etkintibbi@etkintibbi.com
logo logo logo logo logo
İletişim > Etkin Tıbbi Kariyer

Etkin Tıbbi Kariyer

Şirketin özelliği ve faaliyet şekline uygun olarak amaçların gerçekleşmesinde, personelin kendilerine düşen işlevleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmeleri, iş verimliliği ile iş disiplininin en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için gereken çalışma koşullarının ilgili mevzuata göre düzenlenmesi esastır. Bu amaçla, Etkin Tıbbi Cihazlar Şirketi ile ücretli çalışma bağlantısı içinde olan ve kapsam dışı tüm idari personel, aşağıda belirtilen çalışma koşullarına tabidir.

İşe Alım Süreci

Şirketimizde insan kaynağı ihtiyacı, Kurumsal Gelişim ve İş Geliştirme Yöneticisi tarafından sanal ortam ve yazılı basın aracılığıyla yeni personel adaylarımıza bildirilir. İş başvuruları, adayların özgeçmişlerini (CV) Kurumsal Gelişim ve İş Geliştirme Yöneticisi’ ne maille göndermeleri sonucunda değerlendirilir. Kurumsal Gelişim ve İş Geliştirme Yöneticisi, başvuru yapan adaylar içerisinde istenen özelliklere en yakın adayla yüz yüze görüşmek için telefon, mail vb. yoluyla iletişime geçer. Görüşmeler Kurumsal Gelişim ve İş Geliştirme Yöneticisi ve alım yapılacak bölümün sorumlusuyla birlikte gerçekleşir. İlgili bölüm sorumlusu ve Kurumsal Gelişim ve İş Geliştirme Yöneticisi’nin yaptıkları görüşmeler sonrasında istenen kritere en uygun adayla Genel Müdür görüştürülür. Genel Müdür, olumlu yanıt verdiği adayın işe giriş işlemleri için işe giriş belgeleri istenir.

ETKİN TIBBİ CİHAZLAR SERVİS TİC VE SAN. LTD. ŞTİ.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

bildiririz.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic ve San. Ltd. Şti. olarak, insan kaynakları süreçlerinde kullanmak amacıyla zaman zaman kişisel verilerinizi işleyebilmekteyiz.

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, doğum tarihiniz ve yeriniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz

İletişim Verisi

E-posta adresiniz, adresiniz, yaşadığınız il/ilçe, ev ve/veya cep telefon numaranız

Özel Nitelikli Kişisel Veri

 

Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika vb., üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgiler, sağlığınıza ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz.

 

Eğitim Verisi

 

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi

İş Deneyimi Verisi

Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf,

   

Diğer

 

 

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV'sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ?

Şirketimize başvuruyorsanız insan kaynakları süreçlerinde kullanmak üzere kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz, şirketimizin hizmet aldığı farklı cv portallarına bilgilerinizi ulaştırmanız, sitemize bilgi, ses ve görüntü girişi yapmanız  ve internet ortamına 3. Kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz insan kaynakları süreçlerinde işlenmektedir.

Kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde işleyebilmekteyiz:

Hukuka ve usule uygun savcılık talepleri ve mahkeme kararları gibi hukuki talepler aracılığıyla tarafımızdan kişisel verilerinizin paylaşılması istendiğinde ve mevzuatta düzenlenmiş yasal bildirimler gereği kişisel verilerinizi paylaşma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Ayrıca özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere bütün kişisel verileriniz bizim de taraf olduğumuz bir uyuşmazlığa konu olduğu takdirde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için gerekli olan avukat, bilirkişi, mahkeme gibi mecralarla ve kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmamız gerekebilir. Bu hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.    

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Bunun için kişisel verilerinizi aşağıdaki şekilde yurt içindeki kişilere aktarabilmekteyiz:

 

HAKLARINIZ

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 

haklarına sahipsiniz.

Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize kurumsal mail adresinden ulaştırmanız gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic. ve Sanayi Ltd. Şti.

İletişim: etkintibbi@etkintibbi.com  

             ik@etkintibbi.com

 

Adres: Mimar Sinan Mahallesi 1358 Sokak No: 9/A Alsancak, 35220 Konak, İzmir

 

 

 

 

Etkin Tıbbi'de Yer Almak İçin

Adınız:
E-posta adresiniz:
Telefon numaranız:
  İş BaşvurusuStaj Başvurusu
Mesajınız:
CV'niz: